در این بخش انواع طرح های روتین با قیمت های اقتصادی در رنگ ها و ابعاد مختلف قرار گرفته است. شما می توانید فرش مورد نظر خود را از بین
طرح ها و رنگ های موجود انتخاب و سفارش دهید.
در این فرش ها از مرغوبترین مواد اولیه شامل نخ اکرولیک (نخ لطیف کاموا) و لاتکس با ترکیب گیاهی، ضد حساسیت، ضد قارچ و دوست دار محیط
زیست استفاده شده است.
در این بخش انواع طرح های روتین با قیمت های اقتصادی در رنگ ها و ابعاد مختلف قرار گرفته است. شما می توانید فرش مورد نظر خود را از بین
طرح ها و رنگ های موجود انتخاب و سفارش دهید.
در این فرش ها از مرغوبترین مواد اولیه شامل نخ اکرولیک (نخ لطیف کاموا) و لاتکس با ترکیب گیاهی، ضد حساسیت، ضد قارچ و دوست دار محیط
زیست استفاده شده است.
بیشتر

فرش روتین (اقتصادی)