پوسترها تصاویر بزرگ و یکدستی هستند که مانند کاغذ دیواری بر روی بخشی از سطح دیوار نصب می شوند. این پوسترها با طرح شخصیت های محبوب کارتونی و تلویزیونی تهیه و زیبایی خاصی به اتاق می بخشند.

پوستر اتاق کودک 

زیرشاخه ها