مبل راحتی هپی چیر

مبل های هپی چیر دسته ای از مبل ها هستند که به راحتی فرم بدن را به خود گرفته و بسیارسبک و انعطاف

پذیر هستند علت این امر هم مواد داخلی آنهاست  که دانه های  گرانول یونولیت هستند. این دانه ها با حرکت

روی یکدیگر و شکل گیری مطابق فرم بدن  نشیمنی راحت و دلپذیر را ایجاد می کنند.

این مبل ها در صورت استفاده طولانی طی چند سال و کوبیده شدن مواد داخلی قابلیت شارژ مجدد با اضافه

کردن دانه های جدید گرانول یونولیت را دارا می باشد.

مبل راحتی هپی چیر یک محصول وجود دارد.